Test Gallupa – odkryj swe dominujące talenty

Szeroko znany w świecie amerykański Test Gallupa jest to nic innego jak metoda identyfikacji talentów wrodzonych u człowieka. Została ona tworzona w amerykańskim Instytucie Gallupa. Dwaj amerykańscy naukowcy – Marcus Buckingham i Donald O. Clifton – dokonując analizy statystycznej stworzyli teorię 34 talentów. Zgodnie z nią istnieją w sumie 34 różnego rodzaju talenty, z czego u danego człowieka 5 talentów ma charakter dominujący.

Osoby, które wykorzystują 5 dominujących talentów działają w sposób najbardziej efektywny. Dziś ową metodę wykrywania talentów dominujących nazywa się Modelem CliftonStrengthsFinder.

Zgodnie z teorią Gallupa talenty posiada każdy człowiek. Sam talent jest zaś każdy wzorzec odczuwania, myślenia, zachowania znajdujący korzystne i pożyteczne zastosowanie o charakterze powtarzalnym. Dzięki wykonaniu testu Gallupa można świetnie i szybko poznać swoje najmocniejsze strony i największe zalety.

Podczas samego testu uczestnikowi zostaje zadane w sumie 180 pytań, a na udzielenie odpowiedzi na każde z nich uczestnik ma jedynie 20 sekund. Tak krótki czas sprawia, iż osoba biorąca udział w teście nie ma czasu na zbyt długie zastanowienie się nad odpowiedzią, a co za tym idzie, nie będzie udzielała odpowiedzi o charakterze życzeniowym, które mogłyby w bardzo znaczący sposób wypaczyć finalny wynik. Poza tym, pytania dotyczą samej osoby wypełniającej test, dlatego też dłuższy czas do namysłu pozostaje zasadniczo zbędny.

Amerykańscy naukowcy Marcus Buckingham i Donald O. Clifton, jak wspomniano, wyróżnili 34 różne talenty. Poniżej zaprezentowany został ich spis.

Aktywator,
Analityk,
Bezstronność,
Bliskość,
Czar,
Dowodzenie,
Dyscyplina,
Elastyczność,
Empatia,
Indywidualizacja,
Integrator,
Intelekt,
Komunikatywność,
Kontekst,
Maksymalista,
Naprawianie,
Odkrywczość,
Odpowiedzialność,
Optymista,
Organizator,
Osiąganie,
Poważanie,
Pryncypialność,
Rozwaga,
Rozwijanie innych,
Rywalizacja,
Strateg,
Uczenie się,
Ukierunkowanie,
Wiara w siebie,
Wizjoner,
Współzależność,
Zbieranie,
Zgodność.