Jak wygląda udzielenie akredytacji laboratorium?

Laboratorium notyfikowane a akredytowane nie oznacza tego samego. Proces uzyskiwania akredytacji wiąże się ze zwróceniem się do zewnętrznej organizacji o wystawienie takiej opinii dla laboratorium. W Polsce udzielaniem akredytacji zajmuje się Polska Jednostka Akredytująca.

Na jej stronie można znaleźć listę akredytowanych i godnych zaufania laboratoriów. Akredytacja jest ważna, ponieważ jej posiadanie świadczy o wysokiej jakości przeprowadzanych przez laboratorium badań oraz o rzetelności w sporządzaniu dokumentów.

Otrzymanie akredytacji wiąże się z okresowymi inspekcjami mającymi na celu sprawdzanie, czy przyjęte normy zostały zrealizowane na porządku dziennym w laboratorium. Aby otrzymać akredytację, należy spełnić pewne warunki – przy czym znaczenie ma tu personel – i poziom wykształcenia, długość doświadczenia, rodzaj przebytych szkoleń laboratoryjnych.

Innym warunkiem są uwarunkowania technologiczne oraz środowisko, w którym przeprowadzane są badania – rodzaj użytych urządzeń, ich stan oraz utrzymywanie w czystości. Ostatecznie, weryfikacja badań także ma znaczenie – oznacza to, że pod uwagę bierze się przyjęte metodologie, badania porównawcze stosowane do otrzymywania rzetelnych wyników, opis procedur i procesów.

Jak widać, szkolenia laboratorium mają znaczenie w przypadku uzyskania akredytacji – im lepsze przeszkolenie personelu, tym większe szanse na uzyskanie akredytacji. Walidacja szkolenia jest niezbędna w celu uzyskania takiej akredytacji i można oczekiwać jej przeprowadzenia przez Polską Jednostkę Akredytującą, zanim akredytacja zostanie przyznana.

Dobrym pomysłem jest przeszkolenie pracowników i wysłanie ich na szkolenia iso 13485 – które pomogą przeprowadzić audyty wewnętrzne by upewnić się, że otrzymanie akredytacji ze strony organizacji zewnętrznej (i jej utrzymanie) na pewno będzie miało miejsce. Akredytacja jest bardzo przekonywującym argumentem dla tych klientów, dla których jak najrzetelniejsze wyniki badań mają ogromne znaczenie, podobnie jak sposób przeprowadzania badań.