Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Wszystkie egzaminy maturalne w sesji wiosennej roku szkolnego 2016/2017 odbędą się w budynku Liceum (w auli) wg niżej podanego harmonogramu. UWAGA! Każdy zdający zobowiązany jest przybyć na egzamin pół godziny przed jego rozpoczęciem i okazać się dowodem osobistym.

 Poza tym każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 Pozostałe materiały i przybory pomocnicze wg przedmiotów egzaminacyjnych:

- biologia, chemia,fizyka - linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, 

- geografia - linijka, kalkulator prosty,lupa

- historia - lupa

- język polski - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób (zapewnia szkoła)

- matematyka - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne

- wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty.

 

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

HARMONOGRAM MATUR 2016

          Data       Godz.                  Przedmiot

4 maja

/środa/

900

język polski

poziom podst.

1400

język polski

poziom rozsz.

5 maja

/czwartek/

900

matematyka

poziom podst.

6 maja

/ piątek /

900

język angielski

poziom podst.

900

język angielski

poziom podst.

1400

język angielski

poziom rozsz.

9 maja

/poniedziałek /

900

matematyka

poziom rozsz.

         10 maja

         /wtorek/

900

wiedza o społ.

poziom rozsz.

11 maja

/środa/

900

biologia

poziom podst.

12 maja

/czwartek/

900

język niemiecki

poziom podst.

13 maja

/piątek/

900

chemia

poziom rozsz.

1400

geografia

poziom rozsz.

16 maja

/poniedziałek/

900

fizyka

poziom rozsz.

        17 maja

        /wtorek/

900

historia

poziom rozsz.

18 maja

/środa/

900

język angielski

/ustny/

19 maja

/czwartek/

900              język polski

                      /ustny/