Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Szanowni Państwo,

Jako szkoła średnia zapisujemy się w historii Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem oraz powiatu i województwa od 1944r. Wielką dumą i zaszczytem dla szkoły jest fakt, że jej mury opuściło wielu wybitnych dzisiaj rudniczan. Mamy świadomość, że i w Państwa otoczeniu jesteśmy obecni przez uczniów i absolwentów związanych z naszym liceum, a także poprzez różne liczne inicjatywy i działania o charakterze artystycznym i naukowym.

Nieustannie staramy się zapewnić naszym uczniom jak najciekawszy i najszerszy dostęp do wiedzy i umiejętności oraz zaoferować im bogatą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Pragniemy rozwijać ich pasje poprzez warsztaty z ludźmi kultury, nauki i sztuki oraz różnorodne koła zainteresowań.

Dużą część tej oferty stanowią zajęcia odpłatne, prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie materialne i/lub finansowe naszych działań o charakterze edukacyjnym i kulturalno- oświatowym.

W zamian oferujemy akcję promocyjną Państwa produktów firmowych i pomoc w organizacji przedsięwzięć na rzecz ich reklamy.

Ewentualne darowizny finansowe prosimy przelewać na konto Szkolnej Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg

Oddział Rudnik nad Sanem

84  9434 1070 2005 1500 1922 0001

Wpłacone pieniądze można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dla nas każda darowizna, nawet najmniejsza, jest cenna i przekłada się na konkretne rezultaty zaplanowanych przez nas warsztatów, projektów czy programów edukacyjno-kulturowych.                                      

Z poważaniem

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie

Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem


NASI SPONSORZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

STAROSTWO POWIATOWE w Nisku

RADA RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem

PIEKARNIA "RUDNIK"  Renata Skiba

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RUDNIKU NAD SANEM

 

 

NASI SPONSORZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

STAROSTWO POWIATOWE w Nisku

RADA RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem

BANK SPÓŁDZIELCZY Tarnobrzeg

NADLEŚNICTWO Rudnik nad Sanem

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem

PATKAR Stanisław Szydełko

Piekarnia RUDNIK Renata Skiba

Piekarnia GRAHAM Anita Byra Magdalena Wala - Kiszka

Zakład Mięsny SMAK - GÓRNO Sp.z o.o

STOWARZYSZENIE Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem

STOWARZYSZENIE  "SKAUTFORT"

URSZULA BŁĄDEK

GRAŻYNA EWA MĄCZKA

DARIUSZ FRONC

Organizacja

Producent Vexve

Transport:

https://www.przeprowadzkipoznanskie.pl/

 

 


Szanowna Darczyni,

Szanowny Darczyńco,

Serdecznie dziękujemy za okazane nam dotychczas wsparcie finansowe i rzeczowe. Jesteśmy wdzięczni za udzielenie nam konkretnej pomocy oraz wykazanie zrozumienia dla naszych potrzeb.

Cieszymy się, że dzięki uzyskanym od Państwa środkom pieniężnym i darowiznom rzeczowym mogliśmy ufundować poczęstunek dla uczestników imprez i uroczystości pozaszkolnych, nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych i konkursów przedmiotowych oraz opłacić profesjonalistów prowadzących w naszej szkole warsztaty z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Ofiarowane kwoty pozwoliły nam również sfinansować zakup publikacji popularnonaukowych do biblioteki szkolnej, dzięki czemu uczniowie naszego liceum mogą korzystać z nowości wydawniczych i jeszcze lepiej przygotować się do zajęć dydaktycznych oraz czekających ich w życiu egzaminów.

Doceniamy każdy szczodry gest, otwartość, bezinteresowność i hojność Państwa. Za ten rzadko spotykany dzisiaj dar i siłę serca, składamy wyrazy szczerej wdzięczności i serdecznych podziękowań, oczekując, że zostaniemy nadal w Państwa pamięci i pod Państwa stałą opieką.

Z poważaniem

Dyrektor wraz z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Uczniami

Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem