Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

. Liceum Ogólnokształcące

w Rudniku nad Sanem

Przypominamy, że zakończenie roku szkolnego dla trzecioklasistów odbędzie się 29.04.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Liceum (sala nr 2).

Na tę wyjątkową uroczystość serdecznie zapraszamy władze samorządowe, rodziców, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły.

25.04.2016 r. nasza młodzież odbyła finalne spotkanie z kierownikiem Ogniwa Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Nisku,  asp. Markiem Maziarzem, który omówił najważniejsze zagadnienia z zakresu prewencji drogowej, kryminalnej oraz profilaktyki uzależnień. Chętnie odpowiadał na zadawane pytania, również te związane z zasadami rekrutacji do szkół policyjnych. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i pozwoliło trzecioklasistom rozwiać wszelkie wątpliwości związane z poruszonymi zagadnieniami.

dsc08806
23.04.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia (sali nr 2 budynku LO w Rudniku nad Sanem) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Spotkanie poprowadził p. Edward Sekulski, prezes Stowarzyszenia, według następującego planu:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SAiPLO.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Zebrania – na wniosek Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie propozycji porządku obrad:
1) Powołanie Komisji Mandatowe do stwierdzenia prawomocności zebrania.
2) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
4) Sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
5) Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
6) Przedstawienie projektu propozycji wniosków oraz prezentacja uchwał.
7) Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającego prawomocność zebrania.
8) Głosowanie propozycji zgłoszonych uchwał, w szczególności:
a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
b) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
9) Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 2016 r.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie zebrania.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w...

logo stowarzyszenia
21.04.br. młodzież naszej szkoły spotkała się z prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Podczas lekcji nasi uczniowie zostali zapoznani z celami statutowymi Stowarzyszenia i jego dotychczasową działalnością oraz zachęceni do wstąpienia w szeregi członków - absolwentów.

Współpracujemy z:

 • arka.jpg
 • caritas.jpg
 • centrum_wilkiniarstwa.jpg
 • glos.jpg
 • ipn.png
 • logour.png
 • mdk_stalowa_wola.jpg
 • osrodek_debaty.jpg
 • prz.jpg
 • sad_stalowa_wola.jpg
 • swiadomy.jpg
 • szlachetna_paczka.jpg
 • teatr.jpg
 • teatr_krakow.jpg
 • ue.jpg